příspěvková organizace

Archív po dnech: 6.12.2016

Platba

Žádáme rodiče,aby nejpozději do 12.12. uhradili školné za prosinec a to z důvodu včasného zúčtování kalendářního roku a dočerpání finančních prostředků ve prospěch MŠ. Děkujeme za pochopení.