příspěvková organizace

Aktuality ZŠ

AMOS

foto 1 V úterý do naší školy přijel pan Mgr. Miloš Novotný, aby se podíval, jak pracojeme s učebnicemi, které ověřujeme v rámci pilotniho ověřování. V 1. ročníku se učíme v českém jazyce s Agátou, v matematice s Matýskem a v prvouce s Oskarem. Všichni žáci po celý rok pracují s velkým nadšením, grafické zpacování učebnic s piktogramy nás vedlo k brzké samostatnosti a již dnes se těšíme do 2. ročníku. Moc děkujeme panu Novotnému za dobré nápady a  za připomínky. Stále se máme všichni ještě co učit.

Ovoce a zelenina do škol – doprovodný program

DSCN2055 Každý školní rok se těšíme na doprovodné programy od firmy Laktea. o., p., s., která nám do školy pro žáky dodává ovoce, zeleninu nebo nápoje v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Letos jsme si vybrali koš ovoce, ze kterého jsme dětem vyrobili smoothie. O každém druhu jsme si našli zajímavé informace a venku jsme si je nakreslili křídami na tabule. Počasí nám přálo, a tak jsme celý doprovodný program mohli trávit venku na školním dvoře. (více ve fotogalerii)

Projektový den mimo budovu ZŠ

DSCN2052 Motivaci za měsíc květen jsme zakončili projektovým dnem. Navštívili jsme Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu na letišti v Prostějově. Abychom nejeli jak se říká „nepolíbení“, pozvali jsme si odborníka pana por. Ing. Kmenta, který nás celým projektovým dnem provedl. Beseda s ním byla pro žáky velice poutavá, ale největší zážitek pro žáky byl, že si všichni mohli vyzkoušet vojenské oblečení, přilbu, apod. Viděli spoustu pomůcek, které vojákům pomáhají přežít v terénu. Na konec projektového dne si mohli vyzkoušet své nabyté znalosti v pracovním listu s vojenskou tématikou. Zážitek to byl nejen pro chlace víc než obrovský. (více ve fotogalerii)