příspěvková organizace

Aktuality ZŠ

Proměna školního dvora

logo barva výstřižek Během měsíce srpna náš školní dvůr prošel proměnou. Snažili jsme se nevyužitý prostor upravit tak, aby školní družina měla místo k hrám za pěkného počasí. Žákům se na dvoře líbí a paní učitelky jej za pěkného počasí využívají i k výuce například prvouky. . Moc bych chtěla poděkovat zaměstnancům školy, kteří věnovali proměně svůj volný čas a velké díky patří hlavně panu Alexandrovi Něničkovi, který nám se vším pomohl. (foto ve fotogalerii)

Projektový den dopravní výchova 1. a 2. ročník

DSCN1643 Žáci 1. a 2. ročníku měli ve čtvrtek 20. 9. 2018 projektové vyučování na téma: „DOPRAVNÍ VÝCHOVA“. Během dopoledne se naučili pravidla silničního provozu z pozice chodce a cyklisty, seznámili se s povinnou výbavou jízdního kola a vyzkoušeli si získané znalosti v praxi. Zahráli jsme si na inženýry, stavitele i policisty. Pomůcky si žáci vyráběli i během školní družiny a celý den jsme si náramně užili. Více ve fotogalerii.

Dopravní hřiště 20. 9. 2018

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Prostějově. Teoretické znalosti získané při výuce v učebně si hned vyzkoušeli i prakticky. Ovládání jízdního kola jim šlo skvěle! Dodržování pravidel silničního provozu už některým působilo obtíže :) Nevadí…do jarního kurzu máme spoustu času na zlepšení  :)  Více ve fotogalerii…

Mobilní planetárium

Dnes 25. 6. 2018 měli žáci naší školy možnost shlédnout velmi zajímavý dokument VODA zázrak přírody ve speciálním 3D provedení, které jim mohlo poskytnout mobilní planetárium. Projekce byla doplněna o velmi zajímavou přednášku spojenou s malým nahlédnutím do vesmíru a naší galaxie. Všichni si odnášíme spoustu zajímavých poznatků a zážitků z projekce ve speciální nafukovací kupoli vysoké 2, 5 metrů :) …více ve fotogalerii.

Dopravní hřiště

18. 6. 2018 jsme opět navštívili dopravní hřiště v Prostějově, abychom se zúčastnili dopravní výuky a pokusili se složit závěrečnou zkoušku ze znalostí silničního provozu doplněnou o praktické jízdy na cvičných křižovatkách. Pro žáky třetího ročníku šlo zatím jen o přípravu na zkoušky, kterých se účastní pouze čtvrťáci. V celkovém výsledku byli ale velmi úspěšní!…více ve fotogalerii :)