příspěvková organizace

Úřední deska

Prohlášení o ochraně osobních údajů 2

Jmenování pověřence GDPR

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2018-2019

Ředitelské volno 2018

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2018

 

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ. Zahájení proběhlo 1. 10. 2016, projekt bude probíhat dva roky – Letak_sablony