příspěvková organizace

Zaměstnanci

Mgr. Lenka Lošťáková – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy, metodik informatik, metodik prevence

Mgr. Bc. Vladimíra Synková – třídní učitelka II. třídy,

Iveta Něničková – vychovatelka ŠD

Iva Kuptíková – učitelka MŠ

Lucie Přikrylová – učitelka MŠ

Simona Kmentová – asistentka pedagoga v ZŠ

Libuše Kmentová – školnice ZŠ, vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu

Hana Řezníčková – školnice MŠ

Pavlína Langová – kuchařka

Michaela Pavelová – asistentka pedagoga